Web Tasarımda JavaScript

Web Tasarım

JavaScript

Javascript, web tasarımda dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir.

Nasıl kullanılır?

Html etiketleri arasında tanımlanarak kullanılabilir.

JavaScript dilini, c dilinin web sayfalarına uyarlanmış basit sürümü olarak düşünülebilirsiniz.

Java ve Javascript aynı şey midir?

Java gerçek bir programlama dilidir. JavaScript ise bir script dildir.

JavaScript dili, C, Scheme, Java, Perl, Python,Self dillerinden etkilenmiş ve geliştirilmiştir.

JScript, JScript .NET,Objective-J, TIScript dillerinin oluşturulması için kullanılmış ve gelişmesine yardımcı olmuştur.

Hangi tarayıcılar destekliyor?

Başlangıçta sadece Netscape tarafından desteklenen dil, şimdi tüm tarayıcılar tarafından desteklenmekte ve kullanılmaktadır.

Temel script komutları her tarayıcıda çalışmasına rağmen ileri düzey komutlar bazı tarayıcılar tarafından tam olarak desteklenmemektedir.

Web tasarım aşamasında Script komutlarının tarayıcı üzerinde çalışıp çalışmamasını, güvenlik açısından kullanıcının belirlemesi sağlanmıştır.

İsteyen kişi, tarayıcı ayarlarından script kullanımını kapatabilir.

JavaScript kodlarını nasıl yazabilirim?

Script kodlarının  web tasarımını editör uygulamasında ya da notepad kullanarak oluşturup düzenleyebilirsiniz.

JavaScript Yazım Kuralları

JavaScript kodlarını yazarken basit yazım kuralları vardır.

JavaScript, html etiketleri gibi boşlukları önemsemez.

Örneğin sayi=10 ile sayi = 10 aynı şekilde çalışacaktır.

İsimlendirme JavaScript dili büyük küçük harf duyarlı bir dildir. JavaScript dilinde ad, Ad, AD, aD birbirinden farklı isimlerdir.

JavaScript dilinde değişkenler, fonksiyonlar  vb. nesneler; Sayı ile başlayamaz.

Kelimeler arasında boşluk kullanılamaz.  Boşluk yerine “_ “işareti kullanılır.

JavaScript dili için ayrılmış kelimeler herhangi bir nesneye isim olarak verilemez.

Bu ayrılmış kelimlerden bazıları şu şekildedir:  break, else, new, var, case, finally, return, catch, for, switch , while, continue,

 Editör kullanmadan yazılamaz mı ?

JavaScript kodlarını yazmamızı sağlayan editörleri kullanmadan hata bulmak ve hataları düzeltmek çok fazla vakit alır.

Özel İşaret Gösterimi

Web tasarımda  JavaScript kodları içerisinde özel karakter kullanmak istersek \ işaretini özel karakterin başına eklemek zorundayız.

Eklenebilecek özel karakterler şu şekildedir: Kod  \’  Çıktı Tek tırnak

Kod  \”  Çıktı Çift tırnak

Kod  \&  Çıktı ve işareti

Kod \\  Çıktı Ters taksim

Kod \n Çıktı Yeni satır

Kod \r  Çıktı Satır başı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir