Web Tasarım ASP.NET Veri Bağlama

internet Veri Bağlama Internet tasarım veri bağlı kontrollerin şablonlarında kullanılan veri bağlama söz dizimi ASP.NET 2.0’da basitleştirilmiş tir ve Eval (“sütunadı”) halinde kullanılır. Eskiden uygulanan Container. Dataltem yerel değişken referansı bundan böyle direkt yapılır. Eski DataBinder.Eval metodundaki benzeri Eval metodu da istersek ifadeye ait bir string’i ikinci parametre olarak alabilir. Bind (“sütunadı”) şeklinde uygulanan yeni iki yönlü bağlama söz dizimi en çok aşırı DetailsView ve FormView’un Editltem ve Insertltem şablonlarında kullanılır. Böylece parametrelerin güncellenme ve eklenme amacıyla doldurulması, yalnızca seçerek değil, veri bağlamaylada olası bir duruma geliyor. ASP Geliştiricileri veri bağlamanın programatik şekilde yapılan tarzından tanımlanmış tarzına geçtikçe akıllarında bu yeni modelde işleri nasıl yapacaklarıyla ilgili soru işaretleri oluşuyor. Mesela, bir drop-down listeyi, bir grid ile doldurmak için iç içe veri bağlama işlemini nasıl gerçekleştireceğiz web dizayn yaparken Ya Da bir parametreye karşılık gelen denetim parametresi tipi yok ise bunu programlama yolu ile nasıl değiştireceğiz? Veri bağlı kontrollerle uğraşırken sıkça çıkan meselelerden birisi join sorgularının asimetrik doğası ve bunlara karşılık gelen update ifadeleridir.Bu sorgular internet uygulamalarında en yoğun kullanılanlar içinde başta gelir. Zira biz ad ve tanım bilgilerinin tamamını tutan çeşitli tablolarla foreign key referansı verici bir tablodaki verileri sunmak isteyeceğiz. Veri kaynağına bir GridView bağlarsanız kullanıcıya da büyük ihtimalle bir update metodunda bir drop-down liste vermek istersiniz ki film adlarından bir tanesini seçebilsin. işte tanımlanmış veri kaynakları böyle hallerde öne çıkmaktadır yazılımında.