Web Şekillendirici

Anlatmaya çalıştığımız çalışmada, Freelance web tasarımcının kim olduğunu daha iyi tanıyacak, profesyonellerin nasıl çalıştıklarıyla ilgili aklınızdaki sorulara yanıtlar bulabileceksiniz. En sonunda da başarılı bir freelance çalışan olmanın ipuçları anlatılmıştır. Freelance web tasarımcı Kimdir? Freelance internet tasarımcı en kısa şu şekilde tanımlanabilir: Bir Freelance internet tasarımcısı (veya internet geliştiricisi), herhangi bir meslek yeri/firmadan bağımsız olarak çeşitli alıcı grupları ve ajansları için kendi adına çalışan kişidir. Gerçekleştirilecek plan kapsamında; logo tasarımı, internet dizaynı, içerik yönetim sistemi entegrasyonundan tutun da içeriğin oluşturulmasına kadar projenin her aşamasında çalışabilir. Freelance çalışanın, asıl işinin dışında lakin bu işin gereği olarak yapması gereken öteki işleri de vardır. Mesela proje yönetimi, muhasebe, satış ve pazarlama freelance çalışanın, üzerinde çalıştığı meslek dışında, gelir elde ederken yürütmesi gereken işlerdendir. Freelance internet tasarımcının işini yaparken uzmanlaştığı oldukça çok tasarım aracı bulunur. Fakat projenin uzmanlık alanı dışında kalan kısımları (özellikle programlama gerektiren kısımlar) için başka bir freelance çalışanı projeye dahil ederek ondan yardım alabilir. Bu yolla bir açıdan projesi için dışardan insan kaynağı sağlamış olur. Tam zamanlı Freelance internet tasarımcı Bütün gelirini freelance çalışmasından elde eden tam zamanlı çalışandır. Bu insanlar evden ,ofisten ya da web erişimi olan herhangi bir yerden çalışabilir. Birçok tam zamanlı freelance internet tasarımcısı için gelirini çeşitlendirmek mühim bir şeydir. Sadece alıcı ve ajanslardan gelen işlere dayalı olarak çalışmak, çoğu zaman bir risk oluşturur. Bu nedenden farklı gelir kanalları çok önemlidir. Yarı zamanlı freelance web tasarımcı Yarı zamanlı freelance web tasarımcı, muhtemelen en yoğun karşılaşılan freelance çalışan çeşididir. Bu tür freelance çalışanlar genelde, freelance çalıştığı alanla ilgili yahut ilgisiz tam zamanlı bir işe sahiptirler. Bunlar çoğunlukla evde yahut fulltime (tam zamanlı) freelance çalışanlarla aynı yerlerde çalışmaktalar; fakat freelance çalışmalarını iş dışında ve normal çalışma saatleri dışında gerçekleştirirler. Freelance çalışmalarından elde ettikleri gelir, normal işlerinden aldıkları düzenli gelirlerine göre daha düşük orandadır. Yarı zamanlı freelance çalışarak düzenli gelirlerini arttırmayı amaçlarlar. Sözleşmeli Freelance web tasarımcı Genellikle müşterilerle yerinde, direk doğruya çalışırlar. Bu müşteriler çoğu süre, belirli projeleri olan, ulaşım giderlerini ödemeye istekli ve çalışma ortamı sağlayabilecek ajanslar ve diğer kurumlar olur. Bu tür freelance çalışanlardan bazıları, müşterileriyle yaptıkları sözleşmeden kısıtlı bir gelir elde ederler;ama başka taraftan da projeye kısa bir süreliğine dahil olurlar. Yani kazandıkları nakit az miktardır; fakat bu parayı kısa zamanda kazanmış olurlar. Proje, bazan freelance çalışanlar ile kuruluş çalışanlarından oluşan bir ekiple kimi de yalnızca freelance çalışan vasıtası ile yürütülebilir. Freelance internet tasarım işvereni Freelance internet tasarım işvereni, tipik bir freelance çalışandan farklıdır. şöyle ki; kendi dalında iyi bir bilgi birikimine sahip ve satış ve pazarlamadan en az birinde aşırı iyidir. Alıcı ve ajanslarla çalışmayı tercih ederken, işin çoğunu yapan sanal bir çalışan kadrosuna sahiptir. Müşterilere freelance çalışan kaynağı sağlayarak kar marjına dayalı gelir elde eder. Bu tür işverenlerden birileri, çalışmalarını çok düşük ücret alacakları üçüncü dünya ülkelerinde yaparlar. Birçoğu, olası en düşük fiyatları almak için meslek arama sitelerini kullanır. Bir bölümü ise, kar elde edebilmelerini sağlayacak düşük saat ücretiyle çalışan ama kaliteli iş çıkartacak yetenekte birkaç freelance çalışan ile süreklilik işaret eden bir bağlantı kurar. Bazen bu tür işverenler, plan için gerekli olabilecek tüm hizmetleri (tasarım ajansı ve satış pazarlama ve ya plan yönetimi vb.) kendileri için sağlayabilecek hazır bir kadroya sahiptir olduklarını gösterirler. Böylece bütün tasarım ve geliştirme işleri için hazır hariç kaynak sağlayarak firma işlerini yürütürler. Freelance web tasarımını Anlamak Buraya kadar, değişik tür freelance internet tasarımcılar ele alındı. Bir sonraki aşama ise freelance çalışanların nasıl çalıştığını, gelirlerinin ve işlerinin çoğunluğunun nereden geldiğini anlamak olacak. Freelance internet tasarımcı nasıl çalışır ? Bir freeelance internet tasarımcı, genellikle aşırı iyi organize olur. Gelir elde etmek için bir yandan işini süre çizelgesine müsait yaparken; öteki yandan işin muhasebe ve plan yönetimi tarafına da baş yorar. Bütün bunlar, sorumlulukları içinde çok duygulu bir dengeyi gözetmesini gerektirir ve bu hal freelance web tasarımcısı olarak çalışmaya yeni başlayanları zorlayabilir. Fakat freelance internet tasarımcıları için projelerinin bitiş tarihi, hangi faturaların ne süre ödeneceği, bir sonraki plan için ne süre çalışmaya başlaması gerektiği bunun gibi hususları onlara hatırlatarak işlerini kolaylaştıran sayısız ulaşılabilir vasıta olmaktadır. Birçok freelance internet tasarımcı, gün boyu çalışacağı projeleri için bir çalışma programı hazırlar ve işiyle şahsi hayatını ayırır. Bu muhtemelen, freelance web tasarımcısı için yeni meslek alma dışında en zor görevlerden biridir. Deneyimli Serbest çalışanlar, değişik projelere ilişkin çalışmalarını hafta başında planlarlar. çoğu süre, bilhassa de mühim bir proje peşinde koştukları zaman, gece geç saatlere kadar çalışmaktalar. Kritik çalışmalarını, yapılacaklar listesindeki diğer işlerini, süre yönetimini ve müşteriyle olan ilişkilerini organize etmelerinde destekçi olması için bir planlama vasıtası kullanırlar(örn:Basecamp gibi programlar). Ayrıca faturalarını, harcamalarını ve gelirlerini yönetmek için de bir araç (örn: Freshbooks gibi programlar) kullanmayı tercih edebilirler.Daha öncelikle bahsedildiği benzeri, çoğu freelance web tasarımcısı belirli bir beceri-uzmanlık alanına sahip ve projenin kendi uzmanlık alanına girmeyen bir kısmı için öteki bir freelance ile işbirliği yapar. Mesela bazı tasarımcılar bulunur ki, dizayn ve markalaşma üzerine yoğunlaşmışlardır; fakat XHTML/CSS kodlama ve bunların geliştirilmesi işini dışarıdan sağlarlar. çoğu süre web tasarımcısı dizayn ve kod yazmada uzmandır;ancak projesi için kullanmak gereken bir program için sınırlı da olsa tamamlayıcı bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Dışarıdan böyle bir destek alma, çoğu süre programlama konusundadır. Bu sebepten freelance internet tasarımcısı, işlevselliği sağlayabilmek için bir yazılımcıyla direkt doğruya işbirliği yapma yoluna gidebilir. Böylece projenin tamamını hayata geçirebilmek için projede kendisinin yetkin olmadığı bir kısmı başkasına bırakmış olur. Freelance web tasarımcılar kimlerle çalışırlar? Müşteriyle Direk irtibata Geçen Freelance çalışan Freelance çalışanların iş elde edebilmesi için kullanacakları birçok yöntem vardır. Lakin bunların en yaygını, direk doğruya müşteri ile çalışmadır. Bu yöntemde freelance çalışan bir işletme/firma ile sözleşme imzalar. Bu sözleşme gereği, işletmenin internet sitesini tasarlar yada sitesinde mevcut olan uygulamarı geliştirir. Proje tamamlandığında ise, sözleşme de sona ermiş olur. Genel Olarak müşteriyle doğrudan doğruya çalışıldığında, plan yönetimi için yapılması gereken daha aşırı şey vardır; telefon görüşmeleri, toplantılar ve eğitim gibi. Tasarım ajansları için freelance çalışmak Tasarım ajansları, genelde , bütçeleri ve uzmanlık alanları dahilinde müsait gördükleri projelerde yer alırlar. Oldukça çok tasarım ajansı, işlerinin büyük bir bölümü için freelance çalışanlardan faydalanır. Bunlar, işin plan yönetimi ve müşteriyle olan ilişkiler tarafını ellerinde tutarken; projenin belirli diğer kısımları içinse oldukça çok freelance çalışanı projeye kanalize ederler. Bununla Beraber bazı web tasarım ajansları, kendi çalışanlarının, süre yetersizliğinden dolayı tamamlayamayacakları işleri freelance çalışanlara yaptırırlar. Diğer freelance çalışanlarla Freelance çalışmak Son olarak, ya belirli bir projeyi tamamlamak için çok fazla fazla meslek yükü bulunduğu ya da projenin belirli bir bölümünü yapmak için gerekli uzmanlığa sahiptir bulunmadığı için başka serbest çalışanlar ile işbirliği yapan freelance çalışanların olduğunu söylemek gerekir. Bunlar, üzerinde çalıştıkları plan için, bütçeleri dahilinde, projenin bitim tarihine uyabilmelerini sağlayacak başka freelance çalışanlar ile çalışmaktalar. Uzmanlık alanlarını tamamlayabilecek freelance çalışanlar ile bir network oluşturur ve planlar ortaya çıktıkça onlarla iletişime geçerler. Freelance çalışanın elinde ne kadar iş olduğuna bağlı olarak, süre zaman gereksinim duyduğu uzmanlık alanına sahiptir bir freelance çalışan bulabilmek için iş ilanı yahut öneri sitelerini (freelanceuzman.com da bulunduğu gibi) kullanır. Freelance web tasarımcısı Nasıl Meslek Bulur? Her yerde ve herhangi bir yerde freelance bir iş bulunabilir. Freelance çalışan bir tanesi için meslek bulabileceği sayısız metod ve yer bulunur. Aşağıda en populer yerlerden birkaçı anlatılmıştır: iş ilanları Freelance internet tasarımcısı şekilde meslek bulmak için en hızlı yollarından biri olan çeşitli iş ilanları arasından, doğru işi bulabilmek zor olabilmekte. Her şey freelance çalışanın yeteneklerine ve portfolyo örneklerinin ulaşılabilirliğine kalmıştır. Iş ilanları, belirli bir proje ya da devam eden bir çalışma süreci için freelance internet tasarımcısı arayan çeşitli ajanslar, freelance çalışanlar ve müşteriler sebebi ile verilir. Açık Arttırma/Teklif Siteleri Sadece freelance web tasarımcılar için değil, her çeşit freelance çalışan için yüzlerce açık arttırma/teklif sitesi mevcuttur. Bunların çoğu, bir yandan işverenlere nitelikli işgücü sağlarken; öteki yandan freelance çalışanlara meslek bulabilecekleri kapsamlı bir ortam sağlamakta. Bu sistem şöyle çalışır: Proje ya da iş sahibi, siteye projenin detaylarını, çalışanda aradığı kriterleri, işin bütçesini vb. bilgileri girer. işin konusu, talep ve uzmanlık alanına giren istekli freelance uzmanlar ise, projeye parasal bir öneri verirler. Iş sahibi, verilen teklifleri değerlendirir ve bunlar arasından bilhassa maddi manada karşılayabileceği en düşük öneri sahibini, tabi teklif sahibi freelance uzmanın niteliklerini inceledikten sonra bunların da kendisi için müsait olması biçiminde, seçer ve işi bu insana verir. Profesyonel Meslek ilişkisi Profesyonel bir meslek ilişkisi geliştirme, çoğunlukla kişiliğe ve sosyal hayata bağlıdır. öteki uzmanlar ile tasarım konferansları, türlü toplantılar ve başka birçok olayla iş ilişkisi kurmak freelance olarak çalışmanın mühim bir noktasını oluşturur. Ne kadar çok insanla konuşursanız (gerçek açıdan konuşmaktan söz ediyorum, sadece kartınızı verip internet sitesi vs. yaptığınızı söylemenizden bahsetmiyorum) konuştuğunuz insanların projeleri olduğunda veya projeleri olan bir tanesini duyduklarında, akıllarına gelme şansınız o kadar artar. Kulaktan Kulağa Fısıltı gazetesi, açık ara farkla, freelance çalışanın meslek alabilmesine katkı sağlayabilecek en büyük etkendir. Diğer yöntemlerin çoğunu arasında barındırır; lakin bununla beraber dikkate alınmasını gerektiren de bir öneme sahip. Freelance çalışanın kulaktan kulağa duyulması çoğu süre arkadaşları, meslektaşları ve geçmişte işini yaptığı insanların kendisi hakkında verdikleri tavsiyeler vasıtası ile gerçekleşir. Başarılı Bir Freelance çalışan Olmak için ipuçları 1. işinize bağlılığınız ve işinizi, bir manada kendinizi, yönetebilmeniz son derece ciddi. Freelance uzmanlar tek başlarına sayısız değişik alıcı ve ajanslarla çalışırlar ve geçimleri sırf ve yalnızca, iş alabilme yeteneklerine ve aldığı bu işleri zamanında bitirebilmelerine bağlıdır. 2 Tam zamanlı freelance çalışan olmak için balıklama atlamadan önce, işlerin seyrek gelebileceği zamanları düşünerek, bir kenarda birikmiş paranız olduğundan emin olun. 3 Bununla Birlikte kendi işinizi idare yapmak mecburiyetinde olacağınızı ve vergi yükümlülüklerinizle uğraşacağınızı da unutmayın. Bu nedenden vergi borçlarınız için ödeme tarihlerinden öncelikle para ayırmanız da gerekecek. 4 Aslında yalnızca vergi ödemeleriniz için bir köşeye nakit koymanız yeterli olmayacak; kendi bütçenizi oluşturup, başarınızı garantileyebilmeniz için birtakım harcamalarınızdan kısmanız gerekecek. 5 Unutmayın, freelance çalışanın yaşadığı bazı zorluklar vardır; ama yaşam tarzı da harikadır. Yeteri kadar iş bulabildiğiniz ve aldığınız işleri tamamlayabildiğiniz sürece, istediğiniz an istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. işte bu harika bir hayat algı düzeyi